Alla samlingar
Om Hygglo
Säkerhet och försäkring
Försäkring vid uthyrning av fordon
Försäkring vid uthyrning av fordon

Försäkring vid uthyrning av fordon

S
Skrivet av Simone Friisbæk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vid uthyrning av fordon på Hygglo i Sverige, Norge och Finland ingår en försäkring*. Som fordon räknas t.ex:

 • Personbil, skåpbil & lätt lastbil

 • Släpvagnar & båttrailers

 • Husvagnar & husbilar

 • Motorcyklar & mopeder

 • Snöskotrar & fyrhjulingar, inklusive lättare traktorer

Ditt fordon är täckt upp till 300.000kr. Det som av transportstyrelsen klassas som efterfordon, t.ex ett oregistrerat 30-släp, täcks upp 30.000kr. Försäkringen har en självrisk på 5.000kr för hyrestagaren, förutom på väghjälp som är utan självrisk.

Lite av vad som ingår i försäkringen:

 • Ersättning för skador på fordonet upp till 300.000kr

 • Väghjälp för hyrestagaren, utan självrisk

 • Ersättning för hyrestagaren och sällskap att kunna ta sig tillbaka till uthyrningsorten om fordonet inte är körbart.

 • Ersättning för dig som uthyrare om du behöver åka och hämta fordonet på annan ort

Viktiga villkor i försäkringen:

 • Bilen får ha gått max 30.000 mil

 • Bara hyrestagaren får framföra fordonet

 • Uthyraren behöver kontrollera hyrestagarens behörighet att framföra fordonet

Vad ingår inte i försäkringen?

 • Repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet.

 • Uthyrning av flygfarkoster, vapen eller delar till vapen, smycken, klockor, levande djur, tobak, alkohol, kontanter eller värdepapper.

 • Skador vid uthyrning av redan skadat gods.

 • Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

 • Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under uthyrningstiden.

 • Försäkringen täcker uthyrd egendom inklusive tillbehör upp till specificerade beloppsgränser.

 • Försäkringen gäller som längst i 90 dagar.

 • Gäller om skadan uppstår inom Norden.

Väghjälp

Behöver hyrtagaren väghjälp så ska hyrtagaren ringa Falck på journummer +46 8 731 40 68. Uppge namn, registreringsnummer och skadeorsak.

Mer information

Försäkringsförmedlare: Omocom, org. nr. 559097-2377.

Försäkringsgivare: Dina Försäkring AB (org. 516401– 8029), Skeppsbron 2, 103 18 Stockholm.

Produkt: Hygglo Uthyrning av fordon

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

*Försäkring för Danmark I Danmark finns ingen särskild fordonsförsäkring utan där finns bara Hygglos generella försäkring. Därmed hyrs inte fordon så som lätt lastbil, skåpbil, husbil och liknande ut i Danmark, utan endast släpvagnar och båttrailers.

Fick du svar på din fråga?